Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika275
18-09-2020 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 42
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU Z TERENU MIASTA I GMINY FROMBORK
Wprowadzono: 17-07-2019|Administrator| wyświetleń: 1249
grafika

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkurs, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest występujący na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". Gmina Frombork planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Frombork.

Dofinansowaniu w formie dotacji podlegają następujące typy projektów: przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gmina Frombork dokona wyboru przedsiębiorcy, który wykona powyższe prace.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Frombork. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych, a także data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy kompletnego wniosku.

Wnioski z załącznikami dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać do 05.08.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Frombork przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, telefonicznie pod nr (55) 244 06 70 i (55) 244 06 71 lub osobiście - pokój nr 11 i 18. Wnioski wraz załącznikami można pobrać w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu: www.frombork.samorzady.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61