Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika270
30-06-2020 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 22
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wprowadzono: 10-01-2020|Administrator| wyświetleń: 587

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w terminie do 28 lutego 2020 r.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Formularze dostępne są na stronie w załączniku, na BIP Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku www.frombork.samorzady.pl lub w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork oraz u sołtysów.

Brak złożenia formularza zgłoszeniowego lub podanie nieprawdziwych danych będzie powodowało wszczęcie postępowania administracyjnego.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
/-/ Zbigniew Pietkiewicz

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61