Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika268
...
27-05-2020 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 116
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY FROMBORK W 2020 ROKU
Wprowadzono: 18-03-2020|Administrator| wyświetleń: 395
grafika

18 marca 2020 r. rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork na 2020 rok.

Po dokonaniu przez komisję konkursową formalnej i merytorycznej oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparcie na realizację zadań otrzymują następujące podmioty:

1. Ochotnicza Straż Pożarna we Fromborku, ul. Braniewska 5a, 14-530 Frombork na realizację zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, tytuł zadania „Historia, bezpieczeństwo, sport, ratownictwo, czyli strażacy w akcji" - kwota dotacji 4 000 zł.

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie, ul. Kościuszki 111, otrzymuje dofinansowanie na realizację zadania z zakresu:
a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, tytuł zadania „Nie przejmuj się latami one lecą razem z nami" - kwota dotacji 2 000 zł,
b) turystyki i krajoznawstwa, tytuł zadania „Piękna nasza Polska cała część VII" - kwota dotacji 2 000 zł.

3. Klub Sportowy „Zalew Frombork" ul. Leśna 28, 14-530 Frombork otrzymuje dofinansowanie na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tytuł zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej 2020" - kwota dotacji 20 000 zł.

Jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie „Nasze Krzyżewo" nie spełniła kryteriów formalnych (m.in. oferent nie uwzględnił w kalkulacji kosztów minimalnego finansowego wkładu własnego 5% kwoty dotacji) i oferta nie została zakwalifikowana do oceny merytorycznej.

W II kwartale br. zostanie ogłoszony konkurs na powierzenie wykonania zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61