Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika278
26-02-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 69
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III
Wprowadzono: 18-01-2021|Administrator| wyświetleń: 396
grafika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 27 listopada 2020 r. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą w terminie od 01 grudnia 2020 r. do 01 marca 2021 r., natomiast wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E przyjmowane są w sposób ciągły.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:
1) obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
2) obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
4) obszar D - na likwidację barier transportowych,
5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6) obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
7) obszar G - skierowane do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:
1) obszar A - do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne, o dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
2) obszar B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
3) obszar C - do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
4) obszar D - na likwidację barier transportowych do:
a) 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 270.000,00 zł dla autobusów;

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

5) obszar E - do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

6) obszar F - do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej, o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, o dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

Tekst programu oraz procedury jego realizacji zamieszczone są na stronie internetowej PFRON ► www.pfron.org.pl

Jednocześnie informujemy, że ewentualne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 17 lutego 2021roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Bliższych informacji udziela pani Jolanta Janulewicz tel. 55 644 29 55 wew. 208.

W załączeniu wnioski do pobrania:
Wniosek dla jednostek niebędących jednostkami powiatu
Wniosek dla jednostek powiatu

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61