Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
PORZĄDEK OBRAD XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU W DNIU 27.01.2022
Wprowadzono: 25-01-2022|Administrator| wyświetleń: 738
grafika

Uprzejmie informujemy, iż XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku odbędzie się 27 stycznia (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

Sesja na żywo ► www.youtube.com

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19, sesja oraz wspólne posiedzenie komisji odbędzie się bez udziału sołtysów, gości oraz mieszkańców.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2021 r.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXVII sesji zwyczajnej w dniu 30.12.2021 r.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku;
b) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat;
c) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów, umów dzierżawy, na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
d) unieważnienia uchwały nr XXIV/324/21 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, Gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0, na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku;
e) unieważnienia uchwały nr XXV/332/21 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0;
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, Gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0, na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki o numerach 148/22, obręb Krzyżewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0;
h) wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze przetargu, umowy najmu części niemieszkalnej budynku dworca we Fromborku, posadowionego na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 8/7, obręb 6 Frombork, na 10 lat;
i) wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze przetargu, umowy dzierżawy, na 10 lat, parkingu położonego na części działki oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 8/6 oraz 33/1, obręb 6 Frombork;
j) Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku;
k) powołania Gminnej Rady Seniorów we Fromborku oraz nadania jej statutu;
l) wskazania przez Gminę Frombork zarządcy linii kolejowej;
m) uchylenia uchwały nr XVII/227/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Frombork;
n) uchylenia uchwały nr XVIII/247/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frombork;
o) uchylenia uchwały nr XVIII/248/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frombork;
p) wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Frombork;
q) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miejskiej za II półrocze 2021 r.
9. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej we Fromborku na 2022 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 79
baner_ 76
baner_ 64
baner_ 77
baner_ 46
baner_ 78
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61