Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Planu rozwoju obszaru ochrony uzdrowiskowej FROMBORK na lata 2021-2030”
Wprowadzono: 27-04-2022|Administrator| wyświetleń: 793
grafika

ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu rozwoju obszaru ochrony uzdrowiskowej FROMBORK na lata 2021-2030"

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VI/49/11 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Frombork (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 70, poz. 1221 z dnia 06.06.2011 r.) - Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt „Planu rozwoju obszaru ochrony uzdrowiskowej FROMBORK na lata 2021-2030", stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców Miasta i Gminy Frombork w zakresie projektu „Planu Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej FROMBORK na lata 2021-2030".
3. Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem teren Miasta i Gminy Frombork.
4. Konsultacje potrwają w okresie od 29 kwietnia 2022 r. do 23 maja 2022 r.
§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1, zostaną przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii i uwag.
2. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1, zostaną przeprowadzone poprzez udostępnienie projektu „Planu Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej FROMBORK na lata 2021-2030" na stronie internetowej (www.frombork.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zakładce Konsultacje społeczne, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku i na terenie miasta i gminy Frombork.
3. Opinie, uwagi dotyczące ww. projektu należy składać na formularzu konsultacji stanowiącym ► załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia do dnia 23 maja 2022 r.
§ 3. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zakładce Konsultacje społeczne, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku i na terenie Gminy Frombork.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zbigniew Pietkiewicz

Załączniki do pobrania ▼

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 79
baner_ 76
baner_ 64
baner_ 77
baner_ 46
baner_ 78
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61