Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika208
09-04-2018 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 80
ekartki baner
baner_ 38
baner_ 52
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Wprowadzono: 13-10-2014|Administrator| wyświetleń: 5481
grafika

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:
1) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
2) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
3) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
4) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za
lokal mieszkalny;
5) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb
osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie
kosztów transportu;
7) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
8) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i
higieny osobistej.

W całej Polsce działają podmioty - organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy poszkodowanym przestępstwem.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

Na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl, znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego" oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.

Poniżej zamieszczona została lista podmiotów i organizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ostatniej edycji otwartego konkursu ofert - wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi, wykazami rodzajów udzielanej pomocy i dyżurów specjalistów.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 63
baner_ 64
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61