Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
PORZĄDEK OBRAD XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU W DNIU 30.11.2021
Wprowadzono: 29-11-2021|Administrator| wyświetleń: 1233
grafika

Uprzejmie informujemy, iż XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku odbędzie się 30 listopada (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

Sesja na żywo ► www.youtube.com

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.10.2021 r.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXV sesji zwyczajnej w dniu 28.10.2021 r.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2021 rok;
b) zmieniająca uchwałę nr XXIV/324/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, Gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0, na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku;
c) zmieniająca uchwałę nr XXV/332/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki o numerach 148/22, obręb Krzyżewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0;
d) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat;
e) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
f) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Frombork do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii;
g) zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską „Bliżej Bałtyku 2030";
h) ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork;
i) diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku;
j) ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Frombork.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 79
baner_ 76
baner_ 64
baner_ 77
baner_ 46
baner_ 78
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61