Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa w Sołectwie Baranówka
Wprowadzono: 21-01-2022|Administrator| wyświetleń: 922
grafika

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMUNY FROMBORK
w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Baranówka

Dnia 05 lutego 2022 r. o godzinie 10.00 w świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Baranówka.

Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymaganego quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Zebranie wiejskie zostało zwołane w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa i zarządzeniem wyborów sołtysa. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy stale zamieszkujący w Sołectwie ujęci w rejestrze wyborców.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności dotychczasowego sołtysa.
5. Dyskusje nad sprawozdaniem.
6. Powołanie komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów.
7. Zapoznanie zebranych z warunkami i zasadami wyborów Sołtysa.
8. Zgłaszanie kandydatów na Sohysa.
9. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
10. Zamknięcie zebrania.

Przypomina się mieszkańcom stale zamieszkującym w sołectwie, że wnioski o dopisanie do rejestru wyborców można składać w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska Sa, 14-530 Frombork, pok.10.

Uprawnieni do głosowania potwierdzają swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego bądź innego dokumentu ze zdjęciem

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 79
baner_ 76
baner_ 64
baner_ 77
baner_ 46
baner_ 78
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61