Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika213
09-08-2018 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 156
ekartki baner
baner_ 38
baner_ 52
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
ZAKAŹNA CHOROBA PSZCZÓŁ ! ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
Wprowadzono: 18-08-2017|Administrator| wyświetleń: 2543
grafika

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRANIEWIE

z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu braniewskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. b oraz pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525) w związku ze stwierdzeniem przypadków choroby - zgnilca amerykańskiego pszczół - na terenie pasieki zlokalizowanej w:
1) w gminie Braniewo

zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się ognisko choroby w pasiece dotyczącej miejscowości:
1) Cielętnik - gmina Braniewo
§ 2. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem choroby zakaźnej - zgnilcem amerykańskim pszczół - zwanym dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się obszary ograniczone:

Cielętnik i

rozszerza się okręg zapowietrzony wyznaczony w rozporządzeniu nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu elbląskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn.30.08.2016 r. poz. 3461) oraz rozporządzeniu nr 7/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu braniewskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn.20.09.2016 r. poz. 3643):

1) od zachodu: brzegiem Zalewu Wiślanego i granicą gminy Frombork, która jest jednocześnie granicą powiatu braniewskiego.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, zakazuje się:
1. przemieszczania z pasiek oraz do pasiek: rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
2. organizacji targów i wystaw z udziałem pszczół.

§ 4. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w §2 nakazuje się udostępnianie pasiek w celu dokonania przez urzędowych lekarzy weterynarii przeglądu wszystkich rodzin pszczelich.
§ 5. Zakazy oraz nakazy wymienione w § 3 oraz § 4 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork oraz Wójt gminy Braniewo oznakują obszar zapowietrzony poprzez umieszczenie na granicach obszaru, trwałych tablic o treści „Uwaga! Obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół", przy czym tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu braniewskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

                                                             Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie
                                                                                Tadeusz Zakrzewski

W załącznikach rozporządzenia do pobrania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 63
baner_ 64
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61