Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika275
18-09-2020 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 42
grafika
ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO NA 2020 ROK
Wprowadzono: 20-01-2020 | Administrator


Uchwała nr XII/107/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 listopada 2019

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu braniewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Poza godzinami pracy określonymi w §1, ustala się wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się czas trwania dyżuru:
1. od godz. 20:00 do godz. 8:00 dnia następnego, w dniach od poniedziałku do piątku włącznie;
2. od godz. 16:00 w sobotę do godz. 08:00 w niedzielę;
3. w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy od godz. 08: 00 do godz. 8: 00 dnia następnego.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                           Powiatu Braniewskiego
                                                                             /-/ Łukasz Korneluk

Do pobrania:

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61