Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika220
16-12-2018 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 140
grafika
NOWE ZASADY ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - ODPADY BIODEGRADOWALNE
Wprowadzono: 25-01-2018 | Administrator

 

W lutym 2018 r. na terenie miasta i gminy Frombork rozpocznie się
zbiórka odpadów biodegradowalnych.

                                           ODPADY BIODEGRADOWALNE
 Należy wrzucać  Nie należy wrzucać
 • odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia
 • kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wszystkie gminy na terenie Polski mają obowiązek wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych.

Wszystkie nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, zostaną wyposażone w brązowe worki lub pojemniki do zbierania tego typu odpadów.

Brązowe worki z odpadami biodegradowalnymi należy wystawiać przy pojemnikach na odpady zmieszane przed dniem zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Dni zbiórki odpadów biodegradowalnych zostaną określone w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok.

Przy odbiorze odpadów biodegradowalnych firma odbierająca odpady pozostawi na nieruchomości worki w takiej samej ilości, w jakiej zostały odebrane.

Obowiązek osobnego odbierania odpadów biodegradowalnych ma istotny wpływ na wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych, gdyż firmy odbierające i transportujące odpady będą musiały wykonywać dodatkowy odbiór i transport odpadów z terenu całej gminy, zatrudnić nowych pracowników lub dokonać zakupu pojazdów i wyposażenia.

Odbiór odpadów biodegradowalnych ma wpływ na wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych, ale daje możliwość zmniejszenia kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Równocześnie odpowiednie segregowanie pozostałych rodzajów odpadów komunalnych, czyli metali i tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła ma także wpływ na zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów.

Dlaczego tak się dzieje?

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Elblągu, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych m. in. z terenu Gminy Frombork.

Zgodnie z cennikiem ZUO w Elblągu koszt zagospodarowania:
• 10 kg zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 3,24 zł;
• 10 kg selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych wynosi 1,94 zł;
• 10 kg selektywnie zebranych odpadów metali i tworzyw sztucznych wynosi 0,93 zł;
• 10 kg selektywnie zebranych odpadów papieru i tektury wynosi 0,93 zł;
• 10 kg selektywnie zebranych odpadów szkła wynosi 0,63 zł.
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych jest najdroższe.

Odpowiednie segregowanie odpadów skutkuje mniejszymi opłatami za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Wrzucenie nieodpowiednich odpadów do pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów, np. pozostawienie części samochodowych, puszek po farbach, resztek jedzenia itp. w pojemniku na metale i tworzywa sztuczne, skutkuje odebraniem wszystkich odpadów z takiego pojemnika jako odpady zmieszane. Koszt zagospodarowania takich odpadów wzrasta wtedy 3-krotnie.

Prosimy zatem mieszkańców miasta i gminy Frombork, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych o zbieranie odpadów w sposób opisany powyżej oraz w ulotce informacyjnej dołączonej w załączniku.

Jednocześnie przypominamy, iż oddzielne zbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków i odpadów zawierających substancje niebezpieczne dotyczy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Frombork, zarówno deklarujących selektywną zbiórkę odpadów jak i deklarujących nieselektywną zbiórkę odpadów.

ULOTKA INFORMACYJNA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 63
baner_ 64
baner_ 65
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61