Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
ZAWIADOMIENIE O AKTUALIZACJI WYKAZU OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA LOKAL KOMUNALNY LUB NAJEM SOCJALNY
Wprowadzono: 10-11-2021|Administrator| wyświetleń: 750
grafika

Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Uchwały XVI/204/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10 września 2020 roku w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Frombork" dokonywana jest aktualizacja wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego i najmu socjalnego.

Celem tej aktualizacji jest weryfikacja danych zawartych we wcześniej złożonych wnioskach pod kątem spełnienia kryteriów warunkujących możliwość ubiegania się o lokal z zasobu Gminy Frombork.

Zgodnie z § 3 ww. zasad lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy mogą być wynajmowane mieszkańcom, którzy spełniają poniższe warunki:
- centrum życiowe skoncentrowane jest w Gminie przez okres co najmniej pięciu lat (przez centrum życiowe należy rozumieć miejsce, ośrodek interesów życiowych, w którym skoncentrowane są sprawy rodzinne, osobiste i majątkowe wnioskodawcy, korzysta z usług miejscowych placówek wychowawczo-oświatowych, z pomocy opieki społecznej, posiada umowę najmu mieszkania na terenie miasta i gminy Frombork itp.),
- zamieszkującym w lokalu o nadmiernym zaludnieniu tj. gdzie na osobę przypada mniej niż 5m2 ogólnej powierzchni pokoi,
- spełniającym kryterium dochodowe, średni dochód netto z 3 ostatnich miesięcy uzyskany przez wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego i nie przekracza w przypadku: mieszkania komunalnego 1501,06 zł/os. lub najmu socjalnego 875,62 zł/os. Minimum dochodowe zwiększa się o 30% w stosunku do osób niepełnosprawnych ze znaczną niepełnosprawnością oraz osób wychodzących z pieczy zastępcze),
- bezdomnym, których ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały była Gmina Frombork.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego wraz z zaświadczeniem o dochodzie i oświadczeniem o swoim centrum życiowym (do pobrania ze strony www.frombork.samorządy.pl zakładka Gospodarka mieszkaniowa lub w sekretariacie urzędu) i przesłanie lub dostarczenie do urzędu w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Uwaga! Osoby, które nie złożą wniosku aktualizacyjnego w ww. terminie, podlegają skreśleniu z listy oczekujących na lokal mieszkalny lub najem socjalny.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61