Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
GRANTY PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego
Wprowadzono: 20-10-2021|Administrator| wyświetleń: 1422
grafika

Nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR" wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego

Do 28 października 2021 r. do godziny 14:00 można składać wnioski (oświadczenia) na dofinansowanie sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Termin wynika z konieczności przygotowania wniosku o dofinansowanie przez Urząd Miasta i Gminy we Fromborku i wysyłania go do ministerstwa, dlatego dokumenty składane po tym terminie nie mogą być rozpatrywane.

Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:

- dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
- dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodziców uczniów szkół podstawowych oraz lub rodziców ucznia niepełnoletniego szkoły średniej. Pełnoletni uczniowie szkół średnich sami wypełniają oświadczenia oraz podpisują zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) będzie własnością Gminy Frombork i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.

W okresie użyczenia, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

Wnioski (oświadczenia) dostępne są:
w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork (sekretariat), ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork w godzinach pracy urzędu, tj. 7.00 - 15.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7.00 - 16.00 (środa), 7.00 - 14.00 (piątek);
► na stronie internetowej Gminy Frombork: www.frombork.pl
► na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski (oświadczenia) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, pokój nr 1.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.gov.pl

Pytania i odpowiedzi ► www.gov.pl

Uwaga!!! Złożenie wniosku (oświadczenia) nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu komputerowego (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką). Ilość zakupionego sprzętu uzależnione jest od przyznanych środków finansowych Gminie Frombork w ramach „Grantu PPGR".

Załączniki do pobrania
1- ► Regulamin
2 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego Załącznik Nr 7
3 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu
(dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia) ► Załącznik Nr 8
4 - ► Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61