ࡱ> HJG&(bjbj4.XX8$L%bbbbb===4%6%6%6%6%6%6%K')X6%!=====6%bbW%=Fbb4%=4%:b`#bu=(# %m%0%2#.E*E*`#`#E*t#=======6%6%/x===%====E*=========X l: Imi Drugie imiNazwisko Adres zamieszkania: WojewdztwoPowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy-UlicaNr domuNr lokalu PocztaNumer ewidencyjny PESEL* OZWIADCZENIE Ja ni|ej podpisany(a) o[wiadczam, |e przyjmuj obowizki PeBnomocnika Wyborczego bdcego jednocze[nie PeBnomocnikiem Finansowym Nazwa komitetu Adres siedziby komitetu wyborczegoWojewdztwo Powiat GminaMiejscowo[ Ulica Nr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy- w wyborach uzupeBniajcych do Rady Miejskiej we Fromborku, zarzdzonych na dzieD 27 czerwca 2021 r. Jednocze[nie o[wiadczam, |e nie jestem peBnomocnikiem wyborczym innego komitetu wyborczego, J L V X Z r t | ~viZNhsB*CJaJphhhsB*CJaJphhhs5B*phhhs5h2dDhurCJaJhYeCJaJhsoCJaJh+9CJaJhs)CJaJhurCJaJh2dDh/CJaJhYehYe5CJ aJ h2dDhYe5CJ aJ hsh#sCJaJhsh.5CJaJh.CJaJhsh.CJaJ(:<>h^kd$$IfF-F c&  t0m&  44 layt6qy$ $Ifa$gd. ;kd$$IfFW\8 c%p t 0m& 44 lap yt6qy$ $Ifa$gd. ( L Z \ ^ ` b d f h j l n Ff $ $Ifa$gd.$ $Ifa$gd.n p r t Pwkd $$IfFz&M' t 0644 lap yt$ $Ifa$gd$a$gd2dD$a$gd/Ff?$ $Ifa$gd. u$ $Ifa$gdshkd% $$IfFz&M' t0644 layt$ $Ifa$gd & * 6 : D F \ ^ n p r   ( B D F p ܏wwwog_ht|CJaJh8nCJaJh#sCJaJh$uCJaJh+9CJaJh RsCJaJhshsCJaJ hs5h'CJaJhsCJaJhs5CJaJh'CJaJhsCJaJhGhs5CJaJhGhs5hsh/hhsB*CJaJphh'B*CJaJph% & ( * : F ^ ` vvvvvvv$ $Ifa$gdsxkd $$IfF&' t 0"' 44 lap yts` b n p r x TDDDDDD$ $Ifa$gdskdN $$Ifl\\ %&   t0"'44 lap yt6qy %% %%%%%%&&^gdX@ $dha$gdso $dhxa$gdTFf$ $Ifa$gds & : H n r $$$%% %%%%%%%%%%,&.&x&&&&&&&&'ݻxph`\h#shX@CJaJhkCJaJht|CJaJh RsCJaJh!VCJaJh?CJaJhsCJaJhfhX@CJaJhkCJaJhX@CJaJh'CJaJhsoCJaJh$uCJaJUh+9CJaJhsoCJaJh2dDhsoCJaJhX@CJaJht|CJaJh RsCJaJ"ani peBnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego i nie jestem funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 13 Kodeksu karnego. ................................................... (podpis peBnomocnika wyborczego) ..........................................., dnia .............................. 2021 r. (miejscowo[) * W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebdcego obywatelem polskim nale|y poda numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzajcego to|samo[   ZaBcznik nr 3 &'''''''(( ("($(&($a$gdyO=Xgd#s '''''''''((( ("($(&(hsoh8HCJaJhyO=hsoCJaJhjhUhfh#sCJaJ21h:pU. A!"#$% $$If!vh5 5 5#v #v #v:V F- t0m&5 5 5yt6qy$$If!vh555p5#v#v#vp#v:V FW t 0m& 555p5p yt6qyt$$If!v h5C 55555555 #vC #v#v#v#v#v#v :V F t0m& 5C 555555 / / / pyt6qy8kd$$IfF Y c%%C  t0m& $$$$44 lapyt6qy$$If!vh555w 5j5G5G5G5H5 G5 G5 G5 H5 G5 G5H#v#v#vw #vj#vG#vH#v G#v H#v G#vH:V F t(0m& 555w 5j5G5H5 G5 H5 G5H/ / / p(yt6qyHkdC$$IfFN~/vL ""i#$%w jGGGHGGGHGGH t(0m& <<<<44 lap(yt6qy$$If!vh5&#v&:V F t 065M'p yt{$$If!vh5&#v&:V F t065M'yt$$If!vh5'#v':V F t 0"' 5'/ p yts$$If!vh5 5 5 5 #v #v #v #v :V l t0"'5 5 5 5 / p yt6qy$$If!v h5 555; 5q5W5X5W5 X5 W5 Z#v #v#v#v; #vq#vW#vX#vW#v X#v W#v Z:V ld t20"'5 555; 5q5W5X5W5 X5 W5 Z/ p2yt6qykd. $$Ifld b 5 6V!"$\%& ; qWXWXWZ t20"',,,,44 lap2yt6qy^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D YeNormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy tt YeTabela - Siatka7:V0JBJ CNTekst podstawowy$a$CJaJ8@8 yO=NagBwek p#4 "4 yO=Stopka p#N 2N 6qy Tekst dymkaCJOJQJaJmHsHtHL/AL 6qyTekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] . '&( n ` &&( 8@0( B S ?K\c\} OOxx>FH\^#8HI\((,-GH w hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.^`CJOJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH] 0_ 0`^ 0!a )(&a+)#a0)Pά#()(ά$5J()ά2()ά.Ϭg.(Ϭ.PϬ .Ϭ+.Ϭ0.ͬ#)"a$5J()ͬ2() a()̬g()!a()P#a .%a+..!a0...#....ͬ$5J .....̬2 ......P a ....... ag ........"a .........V2KX ed:pX@D "h >*>+| 'q),*/K/vv7+9:=yO== A2dDn|HBJIJ!Ke7R{T U6Y6_haI7c:gsoarur RsM t$u>u6qyLA~I8Hwf.CN3,r`k f$+U!VHasI T Yet|?q#s*5hs)t?2P8n.[%`pT/+|5o* Q'%9@HH$UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial9. ")Segoe UI?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"h씇_^!243QHP ?Ye2!xxzaB nr 1 W.LitewkaUMiG17 Oh+'0x ( 4 @ LX`hp za nr 1 W.Litewka Normal.dotmUMiG174Microsoft Office Word@G@̞=@ =@bĒ=՜.+,0 hp $Krajowe Biuro Wyborcze Del.Katowice za nr 1 Tytu "#$%&'()*+,-./012345689:;<=>@ABCDEFIRoot Entry FC=KData 1Table!Y*WordDocument4.SummaryInformation(7DocumentSummaryInformation8?CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q