Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w dniach od 20 do 22 września 2023 r. oraz od 25 do 27 września 2023 r. nastąpi czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 1165N na odcinku Frombork - Bogdany w godzinach od 7:00 do 18:00 związane z przebudową drogi (układaniem mas bitumicznych). W porze wieczornej ruch będzie przywracany.