Logo programu Czyste powietrze

STATYSTYKA

zawierająca dane z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie miasta i gminy Frombork

stan na dzień 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 48

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 25

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 408 769,44 zł