Logo programu Czyste powietrze

Statystyka zawierająca dane z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
na terenie miasta i gminy Frombork

Stan na dzień 30.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 47

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 25

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 395 269,44 zł