Dane teleadresowe
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

ul. Młynarska 5 A
14 - 530 Frombork,
Tel. (55) 244 06 60 + numer wewnętrzny
Fax. (55) 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:00 – 15:00

Wtorek: 7:00 – 15:00

Środa: 7:00 – 16:00

Czwartek: 7:00 – 15:00

Piątek: 7:00 – 14:00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork przyjmuje interesantów

 w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę

od godziny 09.00 do 14.00

 

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP):

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON:

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu

w godz. od 7.30 do 13.00

lub na konto bankowe

Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku:

 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Filia we Fromborku

93 8313 0009 0060 0170 2000 0010

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać w kasie urzędu lub na konto bankowe

31 8313 0009 0060 0170 2000 0350


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork:

Ο Burmistrz - pok 1

 burmistrz@frombork.pl


Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork:

Ο Zastępca Burmistrza - pok 17

 zast.burmistrza@frombork.pl


Urząd Stanu Cywilnego:

Ο Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - pok. 10

wew. 72

usc@frombork.pl


Referat Organizacyjny:

Ο Sekretarz - pok. 13

sekretarz@frombork.pl

⇒ Stan. ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum – SEKRETARIAT - pok. 1

(55) 244 06 60

Faks: (55) 244 06 61

 sekretariat@frombork.pl

⇒ Stan. ds. obsługi Rady Miejskiej - pok. 16

 wew. 74

 rada@frombork.pl

⇒ Stan. ds. obsługi administracyjno - kontrolnych - pok. 10

 wew. 75

 obsluga.kom@frombork.pl

⇒ Stan. ds. promocji i turystyki – Centrum Informacji Turystycznej

 wew. 77

 promocja@frombork.pl, informacja.turystyczna@frombork.pl


 Referat Finansowy:

Ο Skarbnik - pok. nr 6

 skarbnik@frombork.pl

Zastępca Skarbnika, stan. ds. finansowych - pok. 7

 wew. 69

finanse@frombork.pl

⇒ Stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - pok. nr 5

 wew. 68

 podatki@frombork.pl

⇒ Stan. ds. dochodów, windykacji i płac - pok. 8

 wew. 63

place@frombork.pl

⇒ Stan. ds. obsługi kasy - pok. 2

 wew. 66

kasa@frombork.pl

Stan. ds. gospodarki mieszkaniowej - pok. 4

 wew. 73

gosp.mieszk@frombork.pl


Samodzielne stanowiska:

Ο Informatyk - pok. 15

 wew. 79

 informatyk@frombork.pl

Ο Stan. ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego - pok. 14

 wew. 78

oc@frombork.pl  

Ο Stan. ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa  - pok. 11-12

 wew. 71

rolnictwo@frombork.pl

Ο Stan. ds. pozyskiwania środków finansowych - pok. 18

 wew. 76

fundusze@frombork.pl

Ο Stan. ds. ochrony środowiska - pok. 11-12

 wew. 61

 ochrona@frombork.pl

Ο Stan. ds. budownictwa i gospodarki komunalnej - pok. 18

 wew. 70

 budownictwo@frombork.pl