baner

Dostępny samorząd - granty

 

Dostępny samorząd – granty
Gmina Frombork otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny Frombork”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 30.09.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Frombork dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Co zostanie zrealizowane?
W ramach realizacji projektu zaplanowano między innymi:
dostosowanie pomieszczenia toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami, wykonanie kontrastowego oznaczenia stopni na schodach urzędu, zakup zestawu kart komunikacyjnych, wykonanie i zakup tabliczek przydrzwiowych, zakup i montaż planów tyflograficznych urzędu miasta i gminy, zakup lupy optycznej, zakup i montaż piktogramów, usługi doradcze w zakresie dostępności.

Wysokość dofinansowania
Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł
„Dostępny samorząd - granty” projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji dot. projektu:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/