Herb Miasta Frombork

Herb o tarczy gotyckiej, w czerwonym polu blankowana brama miejska między dwoma heraldycznymi wieżami. Barwy herbu to: mur żółty, brama brązowa, okna wież czarne. Nad bramą Madonna w niebieskim płaszczu trzymająca na lewej ręce nagie dzieciątko, nad głowami aureole.

Historia

Symbolika herbu nawiązuje do niemieckiej nazwy Fromborka - Frauenburg (Gród Pani).

Pierwotnie kapituła warmińska, która miała siedzibę we Fromborku na swoich pieczęciach używała albo tylko wyobrażenia Marii, albo herbu kapituły - półkrzyża i fromborskiej bramy miejskiej. Brama była zawsze przedstawiana z trzema wieżami (bez postaci Marii) i w takiej formie weszła do herby zarówno kapituły, jak i dawnego herbu Olsztyna.

W czasach pruskich w herbie Fromborka widniała brama również z trzema wieżami (biała na czerwonym polu), a nad środkową wieżą umieszczona była postać Marii w niebieskiej szacie bez Dzieciątka i bez aureoli.

Herb z czasów pruskich

W najnowszej wersji herbu środkowa wieża jest niewidoczna, całkowicie zasłonięta przez postać Marii.