Okładka księgi pamiątkowej

Frombork dotychczas obdarzył godnością Honorowego Obywatela Miasta 2.945 osób z czego:

- 2391 to uczestnicy Operacji 1001-Frombork w latach 1967-1973,

- 554, które tytuł ten uzyskały po jej zakończeniu (1973-2023).

Aktualna lista HOF znajduje się w załączonym pliku.