Kanał Kopernika

Kanał Kopernika, zwany dawniej Małą Baudą, został zaprojektowany prawdopodobnie w wieku XIV przez ludzi biegłych w sztuce inżynierskiej, jednak nieznana jest dokładnie data jego budowy. To sztuczny przekop o długości ok. 5 km łączący rzekę Baudę z Fromborkiem, uchodzący do Zalewu Wiślanego. Kanał zapewniał wodę pitną dla mieszkańców, dostarczał energii niezbędnej do pracy fromborskiego młyna, chronił przed powodziami, stanowił zabezpieczenie na wypadek pożaru i usuwał nadmiar piasku z portu. Kanał był użytkowany do roku 1944. Na skutek działań wojennych w 1945 roku przestał funkcjonować. Wkrótce w zrujnowanym mieście stał się ściekiem, zaś poza miastem zarastał krzewami. Już w roku 1958 powstały opracowania dotyczące rekonstrukcji kanału, zwanego teraz Kanałem Kopernika. Ostatecznie w II połowie lat sześćdziesiątych fragment kanału został częściowo zasypany w obrębie miasta od ulicy Zielonej do Wieży Wodnej. Pozostawiono tylko odcinek ujściowy długości niespełna ćwierć kilometra pomiędzy wieżą i portem. Kanał Kopernika został wpisany do rejestru zabytków w roku 1968.

Prace modernizacyjne objęły wykonanie nowego, wybrukowanego koryta, zainstalowanie przy skarpach nawiązujących do historii barierek, remont ciągów spacerowych wzdłuż ścian kanału, instalację stylowego oświetlenia i ławek oraz pomp wymuszających obieg wody w kanale, montaż tablic informujących o dziejach Kanału Kopernika w gospodarczym życiu miasta, a także zapewnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu wzdłuż Kanału. Zmodernizowany zabytkowy Kanał Kopernika jest teraz miejscem, gdzie można przyjemnie spacerować i przyjemnie spędzać czas.

Kanał wodny nocą

Trzecim elementem realizowanego projektu był remont zabytkowego budynku przy ul. Błotnej 2 we Fromborku. Piękny budynek pierwotnie będący Domem Rybaka, czekał na remont wiele lat. Teraz jego wygląd jest powodem do dumy, co najlepiej potwierdzają licznie fotografujący go turyści. Odrestaurowanie zewnętrznej części zabytkowego budynku przy ulicy Błotnej 2 we Fromborku było prowadzone w latach 2013-2014 i obejmowało remont dachu i elewacji.

Zabytkowy budynek

Całkowita wartość projektu - 3,9 mln zł, z czego 2 mln zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Oficjalne otwarcie i oddanie do publicznego użytku znaczącej i zmieniającej wizerunek Fromborka inwestycji pn. "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku" nastąpiła 8 sierpnia 2015 r.