Zielone logo programu Czyste powietrze

Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Miasto i Gmina Frombork stało się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Budżet Programu to 103 mld zł.

 

Pracownik Punktu konsultacyjno-informacyjnego służy pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udziela wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Co oczywiste, jest to również punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy miasta i gminy Frombork nie muszą już  zawozić dokumentów do Olsztyna. Gmina Frombork jest pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

 Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze można uzyskać:

dzwoniąc na nr telefonu (55) 244 06 60 wew. 73

lub pisząc na adres mailowy: gosp.mieszk@frombork.pl

Wszystkie informacje oraz szczegóły KLIKNIJ tutaj.