Flaga i Godło Polski z napisami o dofinansowaniu ze srodków RFRD

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miasta Fromborka - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy Zespole Szkół

Koszt inwestycji: 46 785,60 zł

Dofinansowanie: 30 552,00 zł

Zakres przedmiotowy zadania objętego dofinansowaniem obejmuje m.in.:

  • wykonanie na nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych oznakowania poziomego w postaci wymalowania grubowarstwowo przejścia dla pieszych P-10;
  • wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w postaci zainstalowania nad znakami pionowymi pulsującego światła żółtego;
  • wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w postaci wykonania lampy hybrydowej solarno-wiatrowej;
  • przebudowa dojść do przejścia dla pieszych poprzez przełożenie chodnika po prawej i lewej stronie jezdni  w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełno sprawnościami;
  • niezbędne znaki pionowe, tj. znaki D-6 z T-27 na jednej tablicy z tłem fluorescencyjnym wraz z montażem na projektowanym znaku drogowym D-6 z T-27 zestawu aktywnego przejścia dla pieszych.