Budynek Rady Miejskie z flagami RP i UE

Rada Miejska we Fromborku
ul. Młynarska 5a
14 - 530 Frombork
tel. 55 244 06 74
e-mail:
rada@frombork.pl 
Biuro mieści się w budynku Urzędu,
pok. nr 16, I piętro

RADNI RADY MIEJSKIEJ we FROMBORKU
Kadencja 2018 - 2023

1. Pawluczuk Ryszard - Przewodniczący Rady
2. Zakrzewska Urszula - Wiceprzewodnicząca Rady
3. Błoch Ewa
4. Fiuk Beata
5. Grządziejewska Kamila
6. Jakóbczyk Magdalena
7. Janicka Anna
8. Karpowicz Bartosz
9. Kochański Tadeusz
10. Markun Robert
11. Ros Agnieszka
12. Rusnak Teresa
13. Urbanowicz Jadwiga
14. Woelky Longina
15. Zabłocki Marcin