Mural we Fromborku

Szlak turystyczny biegnący głównie przez miejsca, w których żył i pracował Mikołaj Kopernik, najsłynniejszy polski astronom.

Trasa szlaku: Olsztyn - Dobre Miasto - Lidzbark Warmiński - Pieniężno - Braniewo - Frombork - Kadyny - Elbląg - Kępki

Zaczyna się w Olsztynie przy Wysokiej Bramie, następnie prowadzi przez wiekowe, bogate w zabytki warmińskie miasta: Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pieniężno, Braniewo i Frombork. Zahacza też o kilka malowniczych wsi. Później wiedzie przez Tolkmicko do Elbląga.

Szlak Kopernikowski biegnie przez ziemie historycznej Warmii, bogate w bardzo atrakcyjne miejscowości pod względem zabytków kultury. Na szlaku zwiedzać możemy liczne zabytkowe kościoły i kapliczki oraz rezerwaty przyrody. Odbywanie wycieczek ułatwia dobra komunikacja autobusowa i kolejowa oraz baza noclegowa w większych miejscowościach. Jest to najdłuższy szlak na terenie województwa. Długość odcinka położonego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 237 km. Trasa oznakowana specjalnymi tablicami - znakami drogowymi z wizerunkiem astrolabium.

Istnieje też ponadregionalny Szlak Kopernikowski. Ma kolor czerwony. Zaczyna się w Olsztynie, skąd biegnie przez tereny województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a kończy w Toruniu.

Rozpoczyna się w Olsztynie, gdzie astronom w latach 1516-1521 był administratorem dóbr Kapituły Warmińskiej. Następnie wiedzie przez Dobre Miasto (gdzie znajduje się m.in. kolegiacki Kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych - druga, co do wielkości świątynia na Warmii) ku Lidzbarkowi Warmińskiemu, gdzie znajduje się Zamek biskupów warmińskich. Następnie szlak biegnie w kierunku Pieniężna, w którym mieszczą się XIV-wieczny kościół św. Piotra i Pawła oraz Zamek Kapituły Warmińskiej z tego samego stulecia. Dalej szlak wędruje do Braniewa, pierwszej siedziby biskupów warmińskich i kapituły warmińskiej. Z Braniewa trasa szlaku wiedzie ku Fromborkowi, miejscu wieloletniego pobytu, śmierci i pochówku Kopernika. W tym mieście znajdują się m.in. Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja oraz Muzeum Mikołaja Kopernika. Następnie szlak biegnie do Elbląga, najstarszego miasta województwa warmińsko-mazurskiego, skąd kieruje się ku Kępkom, miejscu gdzie rozpoczyna się pomorski odcinek szlaku o długości 118 km. Na terenie województwa pomorskiego przebiega on m.in. przez Malbork, gdzie znajduje się zamek krzyżacki - jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Koniec odcinka pomorskiego umiejscowiony jest w Gardei. Stamtąd szlak wchodzi na teren województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie jego trasa kończy się w Toruniu, miejscu urodzin astronoma.