Szpital Św. Ducha

Zespół zabudowań wraz z Kaplicą św. Anny istnieje od końca XV w. Szpital pełnił rolę przytułku dla chorych i opuszczonych starszych osób. W latach 1507-1519 prowadzony był przez zakon św. Antoniego Pustelnika, a od 1874 r. przez siostry Katarzynki z Braniewa. Administracyjnie podlegał kapitule fromborskiej, z której dotacji głównie się utrzymywał. Mikołaj Kopernik prowadził tu praktykę lekarską - leczył zarówno dostojników kościelnych, jak i mieszkańców Fromborka.

Po II wojnie światowej zespół poszpitalny został remontowany dopiero w latach 1978-1989 na potrzeby Muzeum Mikołaja Kopernika mieści obecnie Dział Historii Medycyny. Zwiedzający mogą tu obejrzeć dawne narzędzia medyczne i aptekarskie. Do najcenniejszych elementów wystroju obiektu należą malowidło ścienne przedstawiające Sąd Ostateczny, dwa piece łaziebne, płyty epitafijne oraz ambona. Usytuowany we wschodniej części miasta jest, poza zespołem architektonicznym Wzgórza Katedralnego, najciekawszą budowlą we Fromborku.