Ważna informacja

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA:
• WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH*
• PRZEDSIĘBIORCÓW
• INSTYTUCJI
• WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

 

W związku z wejściem w życie Uchwały nr XVI/198/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Frombork** właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. punkty gastronomiczne, sklepy, hotele, muzea, ośrodki zdrowia, kościoły) od 1 lutego 2020 r. zobowiązani będą do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów.

Do końca stycznia 2021 r. usługi odbioru odpadów komunalnych będą świadczone w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Frombork.

Śmieciarka i kosze do segregacji śmieci

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

telefon: 55 244 06 60

* Informacja, które nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pozostają włączone w system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Frombork znajduje się w Uchwale nr XVI/199/20 Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która znajduje się pod adresem: www.frombork.samorzady.pl/art/id/8192.

** Uchwała nr XVI/198/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Frombork znajduje się pod adresem: www.frombork.samorzady.pl/art/id/8191.

*** Szczegóły dotyczące wysokości stawek obowiązujących w od 1 stycznia 2021 r. można znaleźć w Uchwale nr XVI/202/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, która znajduje się pod adresem: www.frombork.samorzady.pl.