Wieża wodna

W 1571 roku nad kanałem płynącym przez miasto, zbudowana została pierwsza na ziemiach polskich wieża wodociągowa zwana Wieżą Wodną. Zadaniem wodociągu było zaopatrzenie w wodę Wzgórza Katedralnego, Pałacu Biskupiego oraz domów kanoników. Budowa trwała rok, był to drugi tego typu wodociąg w Europie.

Fromborski wodociąg to unikatowy w skali europejskiej pomnik średniowiecznej inżynierii hydrotechnicznej. Po II wojnie światowej Wieża Wodna była obiektem zaniedbanym. Dopiero w latach 90-tych XX wieku obiekt rozkwitł i stał się obowiązkowym punktem podczas turystycznych wycieczek po Fromborku i jego okolicach. Obecnie Wieża Wodna to doskonały punkt widokowy na Wzgórze Katedralne, Stare Miasto i Zalew Wiślany. Mieści się tam Galeria Pamiątek i kawiarenka.