PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:
telefonicznie pod numerem telefonu 55 244 06 60
osobiście w urzędzie Miasta i Gminy Frombork ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork.

Co to jest PESEL
Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:
• korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
• założenia konta w banku,
• zapisania dziecka do szkoły,
• korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL
Aby otrzymać numer PESEL należy najpierw umówić się na wizytę:
• telefonicznie pod numerem telefonu 55 244 0660
• osobiście w urzędzie Miasta i Gminy Frombork ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork.

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL
• Najpierw trzeba umówić wizytę w urzędzie.
• Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
• Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
• Papierowy wniosek składa się osobiście. Należy wcześniej się umówić.
• Wniosek jest bezpłatny.
• Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
• Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
• Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.
• Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka
• Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
• Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
• Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie

PESEL nadany przed 16 marca
• Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Centrum Obsługi Mieszkańca i dostarczyć fotografie oraz zostawić odcisków palców.
• Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Co to jest profil zaufany
Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Aby potwierdzić Profil Zaufany, wypełnij prosty formularz. Następnie w ciągu 14 dni udaj się do dowolnego punktu potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem. Używaj Profilu Zaufanego do logowania się do systemów administracji publicznej i skutecznego korzystania z elektronicznych usług publicznych.

Znajdź punkt potwierdzający
Uwaga: Profil Zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz:
• konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego),
• kwalifikowany podpis elektroniczny.

Informacja PESEL w języku polskim

Informacja PESEL w języku ukraińskim