Nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED oczyszczalni ścieków we Fromborku to kolejny etap energetycznej ewolucji naszych obiektów
Niedawno zmodernizowane zostało oświetlenie terenu biura i SUW Frombork (https://frombork.pl/wik/pl/aktualnosc/elektryczna-ewolucja---SUW-Frombork-i-biuro-spółki), a wcześniej wprowadziliśmy energię zieloną w postaci jej Odnawialnych Źródeł.
Nowe rozwiązania o blisko 60% zmniejszą zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do oświetlenia naszych obiektów, a charakterystyka świetlna pozytywnie wpłynie na jakość i bezpieczeństwo
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia procesu modernizacji.
 

Galeria zdjęć