UWAGA
Informujemy o stwierdzeniu BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu publicznego w Krzyżewie gm. Frombork.
 
W dniu 2 sierpnia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Krzyżewie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody tj. obecność Enterokoków.
W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
  • Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  • Woda nie może być używana do mycia warzyw, owoców, naczyń kuchennych.
  • Woda nie nadaje się do mycia zębów, ciała, przemywania otwartych zranień.
  • Woda może być wykorzystywana do celów gospodarczo – sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań.
Woda z wodociągu w Krzyżewie zaopatruje miejscowości: Krzyżewo, Krzywiec, Jędrychowo, Baranówka, Baranówka-Leśniczówka, Biedkowo, Biedkowo-Osada, Bogdany, Drewnowo, Wielkie Wierzno, Nowe Sadłuki, Włóczyska
 
Woda do celów spożywczych i bytowych będzie dostarczana na bieżąco przez spółkę Wodociągi Fromborskie - o czy poinformujemy w następnym komunikacie.
 
O ponownej przydatności wody do spożycia poinformujemy Państwa niezwłocznie.
 
Dodatkowo informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Braniewie - https://www.gov.pl/web/psse-braniewo a także na naszej stronie internetowej http://wik-frombork.pl
 
Z wyrazami szacunku i wyrozumiałości.
Damian Krasiński