Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją uniemożliwiającą Spółce Wodociągi Fromborskie świadczenia usług dostarczania wody dla mieszkańców i odbiorców korzystających z ujęcia wody w Krzyżewie informuję, iż zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin Frombork i Młynary (Rozdział 8, par. 8, ust. 3) zastępcze punktu poboru wody będą dla Państwa dostępne pod następującymi adresami:

  • Osiedle Słoneczne 28, 14-530 Frombork (Stacja Uzdatniania Wody we Fromborku) - w godzinach: 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.
  • Ul. Mickiewicza 18, 14-530 Frombork (Oczyszczalnia Miejska) - w godzinach: 7:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku oraz od 7:00 - 15:00 w soboty i niedziele.

Woda z zastępczych punktów czerpalnych jest wodą gotową do spożycia, pełnowartościową spełniającą wszystkie normy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zapraszamy do korzystania, jednocześnie licząc na Państwa wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.
 
W chwili obecnej trwają zintensyfikowane prace naprawcze w celu jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania SUW Krzyżewo.

Jest to sytuacja trudna, dla każdej ze stron, dlatego tak bardzo zależy nam na udostępnieniu Państwu wszystkich możliwych dróg do nieprzerwanej możliwości korzystania z naszych usług w ich najwyższej jakości.