Skład osobowy oraz funkcje Gminnej Rady Seniorów

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Jussis Bogdan

Przewodniczący

2,

Kasza Elżbieta

Wiceprzewodnicząca

3.

Bajor Maria

Sekretarz

4.

Chodnicka Ewa

Członek

5.

Korybska Danuta

Członek

6.

Łempicka Grażyna

Członek

7.

Mytnik Jan

Członek

8.

Pawluczuk Jadwiga

Członek

9.

Zamłyńska Regina

Członek